รับสมัครเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง รพ.กรุงเทพตราด

รับสมัครงาน มองหางาน รับสมัครเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง รพ.กรุงเทพตราด

กรุงเทพฯ – จังหวัดตราด – N Health ในเครือ BDMS เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด 3 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ – ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย – ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผล – ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย หรือ หญิง อายุ 21-35 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ – ปร…ะสบการณ์ 0 – 2 ปี ด้านห้องปฏิบัติการ – มีใบประกอบโรคศิลป – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ – เงินเดือน – ค่าใบประกอบวิชาชีพ – โบนัสประจำปีตามผลงาน – ประกันสุขภาพ – ประกันสังคม – ปรับเงินเดือนประจำปี – ค่าทำงานล่วงเวลา – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – วันหยุดตามประเพณีที่บริษัทประกาศ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Bangkok Airway – ตามข้อตกลงของบริษัทฯ สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียด สามารถส่งใ…

6 June 2018 | 12:00 am งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments