วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงาน ชลบุรี

สมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงาน ชลบุรี

บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด – จังหวัดนนทบุรี – บริษัท เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเเละติดตั้งซ่อมบำรุง ประตูม้วนผ้าใบ Rollway เปิด-ปิด อัตโนมัติ วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงาน ชลบุรี 1. ทำยอดขายให้เป็นตามเป้าหมายการขาย ตามนโยบายฝ่ายขายที่บริษัทกำหนด 2. จัดทำ Visit Plan และออกพบลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบของตนเอง 3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายขาย (QP-SAL-01) โดยเริ่มตั้งแต่ การเข้าพบลูกค้า การวัดหน้างาน การทำใบเสนอราคา การสรุปราคาขาย การขออนุมัติเพื่อปิดการขาย การประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าติดตั้งห…น้างานลูกค้า การขอใบเรียกเก็บเงินลูกค้า (Invoice, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน การแจ้งระเบียบการรับเช็ค-วางบิลลูกค้า ให้แผนกบัญชีการเงินทราบ รวมถึงการเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้ากับลูกค้า 4. การจัดทำใบขอเบิกค่า Incentives ของตนเอง 5. เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 6. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้าง สวัสดิการ : 1. เบี้ยเลี้ยง การเดินทางเพื่อปฎิบัติงานนอกสถานที่ 2. เงินช่วยเหลือกรณีงานเเต่ง งานศพ อุปส…

19 October 2018 | 6:37 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments