วิศวกรผู้จัดการสาขา ร้อยเอ็ด

สมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรผู้จัดการสาขา ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด – : วิศวกรผู้จัดการสาขา ร้อยเอ็ด รายละเอียดของงาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง -ควบคุมเวลาการก่อสร้าง -ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดร้อยเอ็ด อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง 27,000 ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา อายุ 35-45 ป…ี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โยธา มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความละเอียด รอบคอบ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (กับช่างและเจ้าของบ้าน) มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความคิดสุขุม เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม…

9 May 2018 | 10:09 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments