วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

งาน งานใหม่ วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุง – ตรวจสอบการบำงรุงรักษาเครื่องจักร ระบบ Utility – แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร – การวางแผนงานการใช้เครื่องจักร – ควบคุม ประสานงาน ดูแล Project ต่างๆ – ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงาน และร่วมประชุมในโครงการที่เกี่ยวข้อง – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา…

13 January 2019 | 11:47 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments