วิศวกรเครื่องกล สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง

งาน มองหางาน วิศวกรเครื่องกล สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง

ตำบลสบปราบ, อำเภอสบปราบ, จังหวัดลำปาง – นสำนักงานใหญ่) – ทุนการศึกษาต่อ – งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ – สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าที่จอดรถของพนักงาน 50% – งานสัมมนาวิชาการและท่องเที่ยว ปีละ 2 ครั้ง – ตรวจสุขภาพประจำปี – งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง รายละเอียดของงาน – ศึกษาออกแบบงานด้านเครื่องกล ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR) – ทดสอบระบบปฎิบัติการของคลังน้ำมัน – ตรวจสอบงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม – ติดตามความคืบหน้า ของงานที่ได้ร…ับมอบหมาย – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท ฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรเครื่องกล 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านคลังน้ำมัน Oil 2 Gas มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ระดับสามัญขึ้นไป วิธีการสมัคร – สามารถกด Apply สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ jobthai – สามารถส่ง RESUME ผ่านทางอีเมล์ – สา…

7 June 2018 | 10:37 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments