วิศวกรเครื่องกล (เขียนแบบ) ปฏิบัติงานสุราษฎร์ ฝึกงานไทรน้อย นนทบุรีได้))

สมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรเครื่องกล (เขียนแบบ) ปฏิบัติงานสุราษฎร์ ฝึกงานไทรน้อย นนทบุรีได้))

ตำบลไทรน้อย, อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี – กีฬาสี งานเลี้ยงประจำปี ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล (เขียนแบบ) ปฏิบัติงานสุราษฎร์ ฝึกงานไทรน้อย นนทบุรีได้)) รายละเอียดของงาน – วางแผนและควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรกล – วางแผนและกำหนดวิธีการ เทคนิค การใช้งานเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต – วางแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล – ทดสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยในการใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานสุราษฎร์ ฝึกงานไทรน้อย นนทบุรีได้ หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามตกลง (วุฒิ+ปร…ะนั่งเกล้า คุณธนเทพ,คุณภูษณิศา, ) กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย 74 ม.2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร : 02-985-5433-42 # 3101,02-968-0800 แฟกซ์ : 02-985-5441 , 02-527-5716…

24 April 2017 | 10:58 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments