สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 – 28 เมษายน 2560

รับสมัครงาน งานว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 – 28 เมษายน 2560

จังหวัดนครราชสีมา – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 – 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญช…ีเทคนิค วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 วันที่เปิดรับสมัคร : 24 – 28 เมษายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Tags:…

20 April 2017 | 7:31 am งาน หางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments