สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร 22 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งาน ค้นหางาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร 22 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ไทย – ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระะวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รา…

13 May 2018 | 3:47 am งาน หางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments