หัวหน้าคลังสินค้า-และจัดส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

งาน มองหางาน หัวหน้าคลังสินค้า-และจัดส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

ตำบลท่าจีน, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – ้า-และจัดส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1. ตรวจรับ ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปก่อนรับเข้าคลังสินค้า พร้อมทั้งทวนสอบเรื่อง tag ให้ถูกต้องพร้อมจัดเก็บตาม zone ที่กำหนด 2. ทวนสอบสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน และควบคุมการจัดแบ่งงาน load สินค้าประจำวันให้ได้ตามแผน 3. ตัด รับเข้า สินค้าสำเร็จรูปในระบบ SAP พร้อมทั้งส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ทวนสอบให้กับฝ่ายบัญชี 4. ทวนสอบรายงานปฏิบัตินหน้าที่ของพนักงานส่งสินค้า , พนักงานจนย้ายสินค้า เช่น ค่าคอมมิชชั่น , ค่ารับเหมางาน 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับม…อบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 20,000 บาทขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในคลังสินค้า และการจัดสายส่งสินค้ามากกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในระบบคุณภาพ Food Safety จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมเริ่มงานทันที หากใช้งานระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร ส่ง Resume มาที่ E-mail สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ** สัมภาษณ์รู้ผลภายใน 1 อาทิตย…

17 May 2018 | 10:55 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments