หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor) 2 ตำแหน่ง (ประจำโรงงาน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา)

งาน หางานใหม่ หัวหน้างานแผนกวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor) 2 ตำแหน่ง (ประจำโรงงาน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา)

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดฉะเชิงเทรา – สามารถทำงานประจำที่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ Job Description วางแผนและควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตถุง Nutri-bag และห้องผลิตยาง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค คิดค้นพัฒนาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน , วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำและควบคุมดูแลงานด้านระบบคุณภาพ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา Benefits ชุดยูนิฟอร์ม , ค่าอาหาร, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพกลุ่ม, เงินช่วยเหลือจ…อียดเพิ่มเติม มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด เลขที่ 665 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-311-5737 ต่อ 104 Email : ข้อมูลมากกว่านี้ เงินเดือน (บาท) 20,000-25,000 จุดเด่น สามารถทำงานประจำที่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ จำนวนตำแหน่ง 1…

1 August 2018 | 6:14 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments