หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ (สายธุรกิจเบียร์)นครสวรรค์,อุตรดิตถ์,นครศรีธรรมราช,สงขลา

สมัครงาน มองหางาน หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ (สายธุรกิจเบียร์)นครสวรรค์,อุตรดิตถ์,นครศรีธรรมราช,สงขลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช – จังหวัดสงขลา – าน – โบนัส ฯลฯ ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ (สายธุรกิจเบียร์)นครสวรรค์,อุตรดิตถ์,นครศรีธรรมราช,สงขลา รายละเอียดของงาน – กำหนดแผนและการดำเนินการขายผ่านช่องทางเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์ ตามเป้าหมายที่กำหนด – แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน – วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด – ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพ…ื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขายผลักดันสินค้าและกระจายสื่อทุก SKU เข้าร้านซับเอเย่นต์ ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com สถานที่ปฏิบัติงาน นครสวรรค์, อุตรดิตถ์, นครศรีธรรมราช, สงขลา หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายและการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สำ…

13 June 2018 | 10:57 pm งาน หางาน สมัครงาน

Comments