หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-ฉะเชิงเทรา

รับสมัครงาน มองหางาน หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-ฉะเชิงเทรา

ไทยเบฟเวอเรจ – จังหวัดฉะเชิงเทรา – หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-ฉะเชิงเทรา หน้าที่และความรับผิดชอบ → กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง → แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน → วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด → ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท → สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเ…อเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย คุณสมบัติ – ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปี – สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี่ ติดต่อสอบถาม คุณชลิตตา เดินสันเทียะ โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900…

13 October 2018 | 6:56 am งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments