หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (จังหวัดตราด)

งาน งานว่าง หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (จังหวัดตราด)

ตำบลทุ่งนนทรี, อำเภอเขาสมิง, จังหวัดตราด – treatment system in place. สวัสดิการ – บ้านพักพนักงาน – ประกันสังคม – เงินโบนัสประจำปี – ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (จังหวัดตราด) รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามนโยบายของบริษัท 2. ติดตามผลการทบทวนและปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 3. ติดตามผลการตอบ complain ของลูกค้า ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการการป้องกันแก้ไข 4. ติดตามผลการทวนสอบการป้องกันแก้ไขการเกิดข้อร้องเรียนลูกค้า 5. หาแนวทางการป้องกัน และแก้ไข กรณีตร…วจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 6. วางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 7. ติดตามการตอบ Questionnair ของลูกค้า 8. ติดตามการจัดส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า 9. ให้คำปรึกษา และหาข้อมูล สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วิจัยใหม่ 10. ประสานงานกับทางฝ่ายขายเกี่ยวกับ Spec ลูกค้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 11. สนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 22000,IFS,GMP, HACCP,HALAN สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อา…

30 May 2018 | 10:57 pm งาน หางาน สมัครงาน

Comments