หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ ประจำโรงเลื่อย กม.29

รับสมัครงาน มองหางาน หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ ประจำโรงเลื่อย กม.29

บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด บริษัทผลิตไม้พื้น ไม้ปาร์เก้ จากไม้ยางพารา รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูป เพื่อส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ ประจำโรงเลื่อย กม.29 บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล งานบุคคลทั้งระบบ สรรหา,ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน, ทะเบียนประวัติ, แรงงานต่างด้าว, งานธุรการ ฯลฯ ของโรงเลื่อย กม.29 อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : ตามกฎหมายแรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง 2. อายุ 30-45 ปีขึ้นไป 3. ปวส.-ปริญญาตรี สา…ขา บริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่่นที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์บุคคลโรงงานและแรงงานต่างด้าว 5 ปีขึ้นไป 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน 6. มีความรู้ด้านแรงงานด่างด้าว 7. ความรู้เรื่องค่าจ้าง,ค่าตอบแทน 8. มีความรู้ด้านประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน 9. มีความคล่องตัวสูง, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเลื่อย กม.29 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จังหวัด : สุราษฎร์ธานี วิธีการรับสมัครงาน : สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด สำนักง…

13 June 2018 | 7:08 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

Comments