หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า(Supervisor) จ.พังงา

รับสมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า(Supervisor) จ.พังงา

จังหวัดพังงา – ให้บริการขนส่งในประเทศ ระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ ธุรกิจคลังสินค้า และการกระจายสินค้า สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ – วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – เครื่องแบบพนักงาน – โบนัส – เบี้ยขยัน – รางวัลอายุงาน – เงินรางวัลตามผลงาน – สังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า(Supervisor) จ.พังงา รายละเอียดของงาน -บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส…่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจัดส่ง และบริการลูกค้า -จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และส่งหน่วยงานต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์บริหารงานคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้ MS Office (Excel, Word, Outlook) ได้เป…

10 May 2018 | 10:52 pm งาน หางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments