หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)

สมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ระจำปีสูงสุด 4 เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – ค่าโทรศัพท์ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดของงาน – ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน – กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งแ…ละมาตรการด้านความปลอดภัย – จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย – ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีใบจป.วิชาชีพ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ วิธีการสมัคร – สมัครผ่าน JobThai.com (Click…

14 May 2018 | 10:55 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments