หัวหน้าโครงการ จ.นครศรีธรรมราช

หางาน หางาน หัวหน้าโครงการ จ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช – Organization : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 23 Feb 2018 View : 1173 Deadline : 31 / March / 2018 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภา…ยใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรับสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561 ส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ [email protected] : กรุณาส่งข้อมูลทาง E-mail เท่านั้น หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนของหน่วยงานในการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย บริหารจัดการงานในพื้นที่ร่วมกับเ…

7 May 2018 | 2:03 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments