เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาชลบุรี)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาชลบุรี)

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด – จังหวัดชลบุรี – บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป, ถังน้ำ, ถังคอนกรีตสำเร็จรูป อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 ต้องการรับสมัครงานดังนี้.- เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาชลบุรี) -ขายสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท อัตรา : 1 เงินเดือน : N/A สวัสดิการ : – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – ค่ารักษาพยาบาล – ตรวจสุขภาพประจำปี – Incentive – Bonus สำหรับต…ำแหน่งที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก – ค่าเดินทาง – ค่าน้ำมัน และ ค่าโทรศัพท์ สวัสดิการที่โรงงาน – แบบฟอร์มพนักงาน – เบี้ยขยัน – ค่าครองชีพ – ค่ากะ – ค่าอาหารกลางวัน – ค่าเดินทาง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม 3. มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการบำบัดน้ำเสีย 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี 5. มีทักษะด้านการขาย การเจรจาจ่อรอง 6. สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาจ.ชลบุรี ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาชลบ…

26 April 2018 | 1:05 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments