เจ้าหน้าที่การตลาด(AE)สาขาตรัง,อุดรธานี,นครสวรรค์,ฉะเชิงเทรา,นครปฐมและอยุธยา

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่การตลาด(AE)สาขาตรัง,อุดรธานี,นครสวรรค์,ฉะเชิงเทรา,นครปฐมและอยุธยา

ไทย – า และเรียนภาษาอังกฤษ – เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด(AE)สาขาตรัง,อุดรธานี,นครสวรรค์,ฉะเชิงเทรา,นครปฐมและอยุธยา รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน – สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ ตัวแทนขาย บริษัทตัวแทน และลูกค้า ในเขต ความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า – จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้ง บริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท – อบรมตัวแทน ให้คำ…ะจำสาขาสาขา ตรัง อุดรธานี, นครสวรรค์, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, ตรัง และอยุธยา หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน สาขาละ 1 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการจัดกิจกรรมการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถขับรถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง (สาขากรุงเทพฯ ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์) หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด…

7 May 2018 | 10:47 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments