เจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสาขาปทุมธานี)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสาขาปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี – มบท เงินสวัสดิการเยี่ยมไข้ (กรณี Admission) เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร สวัสดิการวันเกิดพนักงาน หยุด 1 วัน ท่องเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสาขาปทุมธานี) รายละเอียดของงาน – ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน – รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการตั้งหนี้ – ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ – รับผิดชอบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังห…บริษัท โพลี เทเลคอม จำกัด (PSI Holding ) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ภายใต้สินค้ายี่ห้อ “PSI” (Poly Satellite Industry) เราเป็นผู้นำทางด้านระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะจานดาวเทียมเท่านั้น เรายังมีสินค้าในระบบ SAT-MATV แบบครบวงจร อาทิเช่น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์สำหรับติดตั้งงานระบบในอาคารต่างๆ ฯลฯ อีกทั้งยังส่งออกไปยังต่างประเทศในแถบตะวันออกกลาง , ออสเตรเลีย , แอฟริกา และแอฟริกาใต้ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 588 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเ…

22 April 2017 | 10:58 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments