เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18

ตำบลบางเสาธง, อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ – อดบุตร สำหรับพนักงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน(เฉพาะสาขา) เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส บุตร เงินช่วยเหลือกรณีเกิดประสบภัยพิบัติ ส่วนลดรับประทานอาหาร MK, YAYOI ค่าแนะนำพนักงาน บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน อื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18 รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม…ในการทำงาน 2. รวมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน และขั้่นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 5. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 23 – 35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หร…

30 August 2018 | 10:59 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments