เจ้าหน้าที่จัดซื้อ – Purchasing Officer

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ – Purchasing Officer

Asia Green Energy Public Co., Ltd. – บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ – บางขุนเทียน, จอมทอง, กรุงเทพฯ – tons and Thailand with 1.8 Million tons of steam coal in year 2015. Due to the rapid business expansion, we are currently looking for the talented candidates to join our organization for many positions. บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด มหาขนตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 จากการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา AGE เป็นบริษัทผู้ค้าถ่านหินอับดับหนึ่งในประเทศไทยทั้งขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัทกำลังก้าวเข้าสู่การส่งออกถ่านหินที่มีความต้องการจำนวนมากจากทางลูกค้าในประเทศจีนแ…ห้สอดคล้องกับใบขอเสนอซื้อและนโยบายขององค์กร 2.ค้นหาข้อมูลของเวนเดอร์รายใหม่ 3.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขายกับเวนเดอร์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร 4.ประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทเรื่องจัดซื้อ 5.ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน 6.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท อัตรา : 1 เงินเดือน : 15,000 – 18,000 บาทตามคุณสมบัติและประสบการณ์ สวัสดิการ : 1. ปรับเงินเดือนประจำทุกปี 2. โบนัส 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เสื้อฟอร์มบริษัทฯ 5. Outing ปร…

24 April 2018 | 7:28 am งาน หางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments