เจ้าหน้าที่จัดหาชีวมวล ประจำพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

งาน หางาน เจ้าหน้าที่จัดหาชีวมวล ประจำพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

ตำบลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร – การปฏิบัติงานนอกสถานที่) สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมพัฒนา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดหาชีวมวล ประจำพื้นที่ จ.กำแพงเพชร รายละเอียดของงาน จัดหา – จำหน่ายชีวมวลตามแผนปฏิบัติงานจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด จ.กำแพงเพชร ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามประสบการณ์และความสามารถ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์/ การจัดการ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคว…ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Plant) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตและตั้งบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด แล…

22 April 2017 | 10:53 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments