เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

Progress HR Co., Ltd. – จังหวัดสมุทรสาคร – Progress HR Co., Ltd. บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำพื้นที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ผลตอบแทน :- · เป็นพนักง…กัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น* สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกสิกรไทย ประจำสาขาในพื้นที่ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จังหวัด : สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน : Progress HR Co., Ltd. อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้นที่ 2-3 เลขที่1019/15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคลากร โทรศัพท์ : 0-2270-1070-6 ต่อ 102-104 ต่อ135-138 แฟกซ์ : 02-270-1069 เว็บไซต์ : แผนที่ :…

4 August 2018 | 6:30 am งาน หางาน สมัครงาน

Comments