เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด “บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค” นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ เจ้าห…เนาทะเบียนบ้าน 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcript,ปริญญาบัตร,) 5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) 7. ใบขับขี่ 8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) 9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อ : คุณจันทร์ทอง โทรศัพท์ : 02-348-7000 ต่อ 4513 แฟกซ์ : 0-22498774 เว็บไซต์ : แผนที่ :…

8 August 2018 | 4:39 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

Comments