เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ฯ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ฯ

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด – ประเวศ, ประเวศ, กรุงเทพฯ – สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด ด้วยการยึดมั่น ปณิธานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นสำคัญ เราจึงเป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของคนไทย ที่มีลูกค้าใช้บริการสูงสุดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี บริษัทของเรา ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ.2544 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ เรายังเป็นผู้นำเจ้าแรก ๆ ของประเทศไทย ในการนำเสนอบริการท่องเที่ยวดีดีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ เว็บไ…ซต์บริษัททัวร์รุ่นหลัง ๆ ในปัจจุบัน บริษัทท่องเที่ยวและทัวร์ชั้นนำของไทย ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ชำระเต็ม ให้บริการท่องเที่ยวครบวงจร ต้องการร่วมงานกับบุคลากรที่มีความสามารถ ในหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมเงินได้และสวัสดิการ ตามความรู้ความสามารถ อย่างไร้ขีดจำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ฯ – ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก องค์กร – จัดใช้สถานที่ อำนวยความสะดวก ทั้งอบรม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ – รับผิดชอบงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ – ควบคุมตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภา…

1 May 2018 | 4:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments