เจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร – เอรวัณ กรุงเทพ

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร – เอรวัณ กรุงเทพ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด – ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริหารอาคารสูง, รับบริการดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน และงานระบบอื่น ๆ ในอาคารทุกประเภท เจ้าหน้าที่ธุรการประจำอาคาร – เอรวัณ กรุงเทพ -: ประสานงานลูกค้า ผู้เช่าอาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -: จัดทำสต๊อกพัสดุ / อุปกรณ์ช่าง / วัสดุสิ้นเปลือง -: ดูแลระบบจัดเก็บเอกสารของแผนก -: จัดทำเอกสารและประสานงานกิกรรม 5 ส. ของสำนักงานใหญ่ -: ประสานงานกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กร… -: อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบอหมาย -: อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามความรู้ความสามารถ สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปวส.-ป.ตรี, ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ / ประสานงานขาย อย่างน้อย 1ปี 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบครอบ 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคคลิกภ…

13 February 2018 | 7:47 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments