เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการบ้าน(ปฎิบัติงานย่านเดอะมอลล์บางแค)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการบ้าน(ปฎิบัติงานย่านเดอะมอลล์บางแค)

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด จำหน่ายการ์ดอวยพร ปฏิทิน ไดอารี่ บัตรพลาสติก กระดาษโน๊ต นามบัตร เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการบ้าน(ปฎิบัติงานย่านเดอะมอลล์บางแค) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดทำใบรายการสั่งของจากวิศวกร ให้ถูกต้องตามแผนงาน 2. ตรวจสอบวัสดุในสโตร์/ห้องช่าง ก่อนสรุปรายการสั่งของ 3. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยเสนอราคาเปรียบเทียบ และเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติยืนยัน 4. ตรวจเช็คความพร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์ 5. ติดตาม-ประสานงานกับลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 6. ตรวจสอบ-ติดตามงานซ่อมแซม ปร…,000(พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน) สวัสดิการ : 1.การปรับค่าจ้างประจำปี 2.โบนัสประจำปี 3.ลาพักร้อนประจำปี 4.ชุดเเบบฟอร์มพนักงาน 5งานสังสรรค์เลี้ยงประจำปี 6.การเช้าเยี่ยมไข้ 7.กองทุนประกันสังคม 8.กิจกรรมสัมพันธ์ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี 9 โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง 2. อายุระหว่าง 23-30 ปี 3. จบการศึกษาระดับวุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา 4. หากสามารถพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้เลยทันทีจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ 5. มีประสบการณ์ในงานธุรการจัดซื้อหรือผ่าน…

2 August 2018 | 6:21 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments