เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ

ไทย – Organization : มูลนิธิโอโซน Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 11 Apr 2018 View : 1420 Deadline : 23 / April / 2018 ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการและการสื่อสารสารสนเทศ พื้นที่การทำงาน : ส่วนกลางมูลนิธิโอโซน อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร การรายงาน : รายงานตรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บทบาทและหน้าที่การทำงาน * ดูแลเรื่องการจัดซื้อ-สต๊อก และจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ดูแลระบบ E-mail ขอ…งองค์กร และดูแลงานในส่วนต่าง ๆ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องระบบ IT ให้กับผู้ใช้งานภายในองค์กร คุณสมบัติ * สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจการทำงานเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถส่งประวัติมาได้ที่ [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-7026039 คุณณัฐประภา มูลนิธิโอโซน หรือสามารถส่งเอกสารการ…

14 June 2018 | 4:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments