เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานเช่า) ด่วน พัทยา

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานเช่า) ด่วน พัทยา

ตำบลหนองปรือ, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – บริษัท วิคทอรี่พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานเช่า) เงินเดือน 20,000 บาท เวลา ปฎิบัติงาน 09.00-18.00 หยุด 1 วัน / สัปดาห์ ลักษณะงาน – จัดทำเอกสารสัญญาเช่า – หาลูกค้าเช่า – ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานเช่า-ขาย – ตรวจสอบความพร้อมสมบูรณ์ของห้องพัก – พาลูกค้าชมห้องตามโครงการต่างๆ – ถ่ายภาพห้องตามโครงการต่างๆ – ประสานงานกรมที่ดินเกี่ยวกับการโอนห้องชุด – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 – 45 ปี – วุฒ…ใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบ…

8 June 2018 | 7:42 am งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments