เจ้าหน้าที่ธุรการ – บัญชี ( ประจำที่คอนโด มาสเตอร์วิว เจริญนคร 34 )

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ – บัญชี ( ประจำที่คอนโด มาสเตอร์วิว เจริญนคร 34 )

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริหารจัดการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ พลาซ่า เจ้าหน้าที่ธุรการ – บัญชี ( ประจำที่คอนโด มาสเตอร์วิว เจริญนคร 34 ) 1. ประสานงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของอาคาร 2. จัดการด้านเอกสารของอาคาร 3. ให้บริการลูกค้า อัตรา : 1 เงินเดือน : 13,000 – 16,000 สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. มีค่าล่วงเวลา 3. มีค่าเบี้ยประชุม 4. เงินปรับประจำปี 5. เงินพิเศษประจำปี 6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพ…ศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป 2. 2. ระดับการศึกษาปวส. ถึง ปริญญาตรี 3. 3. มีประสบการณ์ทางด้านงานอาคารชุด 1 ปีขึ้นไป 4. 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 5. 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่คอนโดมาสเตอร์วิว เจริญนคร 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : ส่งประวัติทาง JobTH หรือ E-mail : [email protected] บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 36/95 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แข…

16 September 2018 | 7:51 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments