เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ PANDORA นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (กิ่งแก้ว)

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ PANDORA นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (กิ่งแก้ว)

บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด – ลาดกระบัง, ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ – ที่ราบรื่นของคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ PANDORA นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (กิ่งแก้ว) มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word, Excel คีย์บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตรวจสอบเอกสารและจัดเก็บเอกสาร ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : – ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – ประกันชีวิต – เบี้ยอายุงาน (พนักงานจัดส่ง) – เงินช่วยเหลือมรณกรรม – เงินรับขวัญบุตร – เงินขวัญถุงแต่งงาน – ลาพักผ่อนประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี 2…

10 February 2019 | 7:33 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments