เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาขอนแก่น

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาขอนแก่น

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด – จังหวัดขอนแก่น – รปรับปรุงระบบการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาขอนแก่น จัดทำเอกสาร เรียบเรียง จัดเก็บ บันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายหรือบุคคลภายนอก อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้างประจำปี ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 16 วัน วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือพักร้อน ชุดเ…ครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี 2. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. สามารถติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่องาน 5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้อย่างคล่อง สถานที่ปฏิบัติงาน : 80/7 ถนนชวนชื่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 จังหวัด : ขอนแก่น วิธีการรับสมัครงาน : สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ (จะพิจร…

1 May 2017 | 6:23 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments