เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

Progress HR Co., Ltd. – ทุ่งครุ, ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ – ราษฎร์บูรณะ, ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ – Progress HR Co., Ltd. บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ – บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร – ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน – ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล – Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร – ติดต่อป…ระสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง – งานด้าน IT ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 10 เงินเดือน : 14,000-16,000 สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ค่าล่วงเวลา,โบนัสประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (โดยเฉพาะ MS Excel) 4. หากใช้โปรแกรม MySQL และ Ms.Access ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ แล…

27 April 2018 | 6:38 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments