เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการอาวุโส ประจำภาคเหนือ (เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,กำแพงเพชร,สุโขทัย)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการอาวุโส ประจำภาคเหนือ (เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,กำแพงเพชร,สุโขทัย)

กรุงเทพฯ – , Robinson, Terminal21, The Mall และ Shopping/Community Mall ต่างๆ เป็นต้น จึงมีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ประจำสาขาต่างๆ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ในตำแหน่งดังนี้ 1.ปฎิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดโซนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ / ลำปาง / พิษณุโลก /เพชรบูรณ์ /เชียงราย /กำแพงเพชร /สุโขทัย 2.บริหารจัดการให้โซนที่รับผิดชอบบรรลุผลตาม KPIs ที่กำหนด 3.ให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการกับผู้จัดการเขต 4.บริหารจัดการในด้านการตลาดและการขาย 5.บริหารสินค้าคงคลัง 6.บริหารงานบุคคลสาขา 7.จัดท…ำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร สมัครงาน เก็บงาน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการอาวุโส ประจำภาคเหนือ (เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,กำแพงเพชร,สุโขทัย) รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ (เมือง),ลำปาง (เมือง),พิษณุโลก (เมือง),กำแพงเพชร (เมือง),สุโขทัย (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 35,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฎิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดโซนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ / ลำปาง / พ…

30 July 2018 | 10:21 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments