เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว **ด่วน

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว **ด่วน

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด – ตำบลสระแก้ว, อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว – บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว **ด่วน** นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตน…เองรับผิดชอบ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรี-สระแก้ว*** อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : 1.กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 2.เบี้ยขยัน 3.การฝึกอบรมและกิจกรรมพนักงานสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาบุคคลากร 4.โบนัสประจำปี 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 6. คอมมิชชั่น(Sale) รายเดือน และรายปี 7. ค่าเสื่อมรถยนต์(Sale) 8. ค่าโทรศัพท์(Sale) 9. ค่าน้ำมัน(Sale) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี 2. จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี 3. มีประสบการณ์ด…

9 August 2018 | 3:05 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments