เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก **ด่วน

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก **ด่วน

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด – จังหวัดฉะเชิงเทรา – บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก **ด่วน** บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน…พื้นที่ปฏิบัติงานและมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 6. มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน 7. มีค่าอบรมก่อนการทำงาน 12,000 บาท 8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และบริหารเวลาเป็น 9. ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา*** หมายเหตุ : – นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์ และสำเนาจดทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มาพร้อมกับเอกสารสมัครงาน ในวันที่มาสัมภาษณ์งานด้วย – รถบริการสาธารณะ สาย 64, 97, 117, 203, 543ก สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดนครนายก-ฉะเชิงเทรา จังหวัด…

11 January 2019 | 2:08 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments