เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ด่วน) สำนักงานใหญ่พิษณุโลก

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ด่วน) สำนักงานใหญ่พิษณุโลก

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด – จังหวัดพิษณุโลก – น้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ด่วน) สำนักงานใหญ่พิษณุโลก -งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร -งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development) -งานประเมินผลงาน – ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : ประกันสังคม / โบนัสประจำปี / OT(เฉพาะบางตำแหน่ง) / เบี้ยขยัน / ปรับเงินเดือนทุกปี /งานเลี้ยงสังสรรค์,งานกีฬาสี,ท่องเที่่ยวประจำปี/เงินกู้ยืมบริษัทฯ และสวัสดิการอื่นๆ ของบริษัทอีกม…ากมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง 2. อายุ 25 – 32 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4. มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2 ปีขึ้นไป 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ 6. มีทักษะด้านบริหารจัดการและควบคุมดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่(หน้าหมู่บ้านชินลาภ) จังหวัด : พิษณุโลก วิธีการรับสมัครงาน : 1.สมัครกับทาง www.jobth.com 2.ส่ง Resume(ประวัติส่วนตัว) ทาง [email protected] 3.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (หน้าหมู่บ้านชินล…

13 July 2018 | 5:29 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments