เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (โรงงานนครปฐม)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (โรงงานนครปฐม)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – ตรฐาน ISO9001:2008 จาก Bureau Veritas สวัสดิการ – เลือกเวลาเข้างานได้ 8.00 / 8.30 น.(เฉพาะตำแหน่งที่ประจำออฟฟิศ กทม.) – โบนัส 2 ครั้งต่อปี – ประกันสุขภาพ AXA สำหรับทีมงานออฟฟิศ – ประกันอุบัติเหตุ AIA สำหรับทีมปฎิบัติการ – ตรวจสุขภาพครบวงจรประจำปี – ปรับเงินเดือนประจำปี – หอพัก/บ้านพักผู้บริหาร (ปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐม) – ชุดยูนิฟอร์ม – ทริปท่องเที่ยว ทำบุญ กระชับความสัมพันธ์ ประจำปี – อบรมพัฒนาบุคคลากร – ค่าเบื้ยเลี้ยงพิเศษ (ปฏิบัติงานนอกสถานที่) – สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน เช่น งานศพ เยี่ยม…ไข้ คลอดบุตร เป็นต้น – เงินช่วยเหลือกองทุนฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร – วันทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 หรือ 18.30 น. (ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (โรงงานนครปฐม) รายละเอียดของงาน – งานด้าน เงินเดือน ค่าแรง – งานด้านสรรหา ว่าจ้าง – รู้ข้อปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน – รักษากฎระเบียบให้ดำเนินการไปได้ภายใต้นโยบายบริษัท – งานด้านประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ – วางแผนด้านเอกสารและดูแลแรงงานต่างด้าวทั้งหมด – time attendance – คำณวนเงินเ…

11 June 2018 | 10:40 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments