เจ้าหน้าที่พัฒนาและเร่งรัดสินเชื่อภาคสนาม (ประจำพื้นที่แม่ฮ่องสอน)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่พัฒนาและเร่งรัดสินเชื่อภาคสนาม (ประจำพื้นที่แม่ฮ่องสอน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดแม่ฮ่องสอน – Let’s start a brighter career future together. สวัสดิการ – การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต – สิทธิประกันสังคม – ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโท – อบรมก่อนปฏิบัติงานจริง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาและเร่งรัดสินเชื่อภาคสนาม (ประจำพื้นที่แม่ฮ่องสอน) รายละเอียดของงาน ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ ( Collection ) ตามกำหนดระยะเวลา และ/หรือ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ( Verification )ให้ถูกต้อง ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่ค้างชำระ เพื่อให้…ลูกค้าสามารถชำระหนี้ที่ค้างชำระ เพื่อกลับคืนสู่สถานะเป็นหนี้ปกติได้ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีทุกสาขา ความรู้พื้นฐานทางด้านสินเชื่อของธนาคาร (MG, SSME, OD) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ โทร : 064-223-2687…

15 March 2019 | 11:09 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments