เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุลำปาง,ขอนแก่น, สระแก้ว, ตากและฉะเชิงเทรา

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุลำปาง,ขอนแก่น, สระแก้ว, ตากและฉะเชิงเทรา

ไทย – า และเรียนภาษาอังกฤษ – เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุลำปาง,ขอนแก่น, สระแก้ว, ตากและฉะเชิงเทรา รายละเอียดของงาน – ออกตรวจสอบ กรณีลูกค้าของบริษัทเกิดอุบัติเหตุ – ทำเอกสารเคลม ดำเนินการต่างๆในเรื่องการประกันตัว และคดีความของลูกค้า – ให้ความช่วยเหลือ แนะนำลูกค้า และคู่กรณี สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สาขาลำปาง, สระแก้ว และตาก หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไ…มือในการดำเนินธุรกิจกับโตเกียวมารีนมากว่า 68 ปี บริษัทจึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โตเกียวมารีนประกันภัย ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เพื่อความสอดคล้อง เป็นสากล และเป็นหนึ่งเดียวกัน ของบริษัทในเครือโตเกียวมารีนทั่วโลก ในด้านความมั่นคงของฐานะการเงิน โตเกียวมารีนแอนด์นิจิโด จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดบริษัทหนึ่ง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น AA- จากสถาบัน Standard & Poor’s, Aa3 จากสถาบัน Moody’s, A++ จากสถาบัน A.M. Best, AAA จา…

20 August 2018 | 10:12 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments