เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.พิจิตร)

รับสมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.พิจิตร)

ตำบลพิจิตร, อำเภอนาหม่อม, จังหวัดสงขลา – – ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ – สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า – ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพและที่พักอาศัยของลูกค้า – ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ 6 เดือนแรก *** สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เนตโดยกดสมัครได้โดยตรงกับเว็บไซด์นี้ *** สมัครงาน เก็บงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.พิจิตร) รายละเอียดงาน 3 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พิจ…ิตร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ – นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร – ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ – สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า – ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพและที่พักอาศัยของลูกค้า – ติดตามการชำระค่าง…

5 June 2018 | 10:58 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments