เจ้าหน้าที่เคมีประจำห้องปฏิบัติการ(LAB)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่เคมีประจำห้องปฏิบัติการ(LAB)

ไทย – ้าในรูปแบบ “ ลูกค้าคือพระราชา ( CUSTOMER IS THE KING ) ” และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นใหญ่ “ CLIENT CENTER ” โดยการให้ข้อมูล แนะนำการใช้ ทดสอบจนเห็นความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก “ ใช้ให้เป็น เท่าที่จำเป็น ” ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลเกี่ยวกับการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน จึงเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ใช้พลังงานในการทำปฏิกิริยาเคมี ไม่มีกากของเสียหรือมีน้อยที่สุด สามารถใช้วัตถุดิบหลักเป็นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ ( RECYCLE ) ทั้งหมด ควบคุมการผลิตง่าย ระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว และได้ผล…บริษัท ไทย พีเอซี อินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อผลิตสารตกตะกอนน้ำขุ่น สำหรับผลิตน้ำประปา น้ำใช้ในอุตสาหกรรม และบำบัดน้ำเสีย คือ โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว หรือ พีเอซี/แพคน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนสารส้มที่แม้ว่ามีคุณภาพดี แต่มีข้อจำกัดในการใช้หลายๆด้าน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษัท มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นต่อลูกค้า สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินกิจกรรมหลายด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยบริการลูกค…

13 May 2018 | 10:57 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments