เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (พื้นที่ จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (พื้นที่ จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน)

จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน – บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นบริษัทในเครือของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก และได้ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 400 ปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (พื้นที่ จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน) รายละเอียดของงาน – เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ – ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดช…อบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด – ติดตามการยึดรถจักรยานยนต์ ในกรณีมีการค้างค่าชำระจนถึงที่สุด – เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด – ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน หลายจังหวัด อัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย, หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) มีประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินภาคสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. , ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีความรู้ในเส้นท…

11 May 2018 | 10:19 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments