เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(เพศชาย) ประจำสาขานครศรีธรรมราช ด่วนมากๆๆๆๆๆๆ

งาน ค้นหางาน เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(เพศชาย) ประจำสาขานครศรีธรรมราช ด่วนมากๆๆๆๆๆๆ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด – จังหวัดนครศรีธรรมราช – ้อ เท่านั้น ดังนี้ เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(เพศชาย) ประจำสาขานครศรีธรรมราช ด่วนมาก ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ อัตรา : หลายอัตรา เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าติดตาม + ค่ายึด สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาล,ประกันชีวิต,ค่าทันตกรรม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล,กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 24 – 45 ปี 2…. จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 3. มีประสบการณ์งานเร่งรัดหนี้สินและการเจรจา 4. สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้ 6. สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้และและมีใบขับขี่ 7. เป็นบุคคลในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : คุณสุชาดา 061-418-3793 สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช จังหวัด : นครศรีธรรมราช วิธีการรับสมัครงาน : ผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยว ที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใ…

28 April 2017 | 7:08 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments