เลขานุการ

งาน กำลังหางาน เลขานุการ

ไทย – Organization : มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 9 May 2018 View : 398 Deadline : 31 / December / 2018 มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยขณะนี้กำลังปลูกสวนป่า และกำลังก่อสร้างธรรมสถานขนาดใหญ่ (ทางภาคเหนือ) มีการเผยแพร่พระธรรม ให้การช่วยเหลือ รวมถึงการทำสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เรามีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีจิตอาสา โดยให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม พร้อมสวัสดิการที่ดี และมีความมั่นคง คุณสมบัติผู้สมัคร :- เพศ ชา…ดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า Contact Us Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310…

3 June 2018 | 7:44 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments