เสมียนแม่บ้าน-เพศหญิง ด่วนมาก พัทยา

รับสมัครงาน กำลังหางาน เสมียนแม่บ้าน-เพศหญิง ด่วนมาก พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – งานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้าย…คุณสมบัติ : -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป -มีประสบการณ์เป็นแม่บ้านอบ่างน้อย 6 เดือน -ชอบและรักงานบริการ มีความรับผิดชอบสูง -บุคลิกภาพดี ขยันมาก ยิ้มแย้มแจ่มใสใจ สุขภาพแข็งแรง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ กรอกใบสมัคร พร้อมสำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบผ่านงาน รูปถ่าย 1” จำนวน 1 ใบ และใบผ่านงานถ้ามี สนใจสมัครงาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 089 155 1055 หรือ E-Mail:[email protected] เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัคร…

3 May 2018 | 7:59 am งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments