โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Precast) ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

งาน กำลังหางาน โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Precast) ประจำโรงงาน จ.นครปฐม

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – ไกลของผู้บริหาร โครงการ เนอวานา จึงได้ขยายไปตามมุมต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Precast) ประจำโรงงาน จ.นครปฐม – ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด – ตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า(Precast) – ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพเป็นไปตามบริษัทกำหนด – สอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งาน อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : – ประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD), ประกันอุบัติเห…ตุ – ค่าทันตกรรม – ค่าเดินทาง – ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลประกอบการ – สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี – ชุดฟอร์ม – สิทธิวันลาในวันคล้ายวันเกิด – สิทธิส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ – สิทธิส่วนลดการใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ ในเครือ – รางวัลอายุการทำงาน – ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นงานขายและ Customer Service วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ , โรงงานนครปฐม หยุดวันอาทิตย์) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง,โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 1 ป…

5 August 2018 | 3:54 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments