โฟร์แมน ควบคุมงานหน้างาน ด่วนมาก++++

รับสมัครงาน หางานใหม่ โฟร์แมน ควบคุมงานหน้างาน ด่วนมาก++++

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) – ไทย – ข้อมูลตำแหน่งงาน จำนวน: 2 สถานที่ทำงาน: ต่างจังหวัด (ระยอง/น่าน/แม่ฮ่องสอน) เงินเดือน: ตามประสบการณ์ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 7 ปี ดำเนินการสร้างสรรค์การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายนอก-ภายใน และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานมากมาย อาทิ สำนักพระราชวัง มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา โรงเรียนกีฬา บ้านและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจย์การตอบรับจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงสนใจเพิ่มบุคลากร เพ…ื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน รายละเอียดงาน – เป็นตัวแทนฝ่าย Owner ในการประสานงานกับทีมออกแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกร – ตรวจสอบ/ดูแลงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน – ควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป – สามารถเดินทางและทำงานต่างจังหวัดได้ – มีรถยนต์ส่วนตัว – มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการทำงาน…

24 April 2017 | 1:33 am งาน มองหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments