Business Development Manager

รับสมัครงาน หางานใหม่ Business Development Manager

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด – จังหวัดนนทบุรี – รรค์ ประจำปี – ปรับเงิน และโบนัสประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร หรือวิเคราะห์ อย่างน้อย 2 ปี 3. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก 4. ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันของเวลาและปริมาณงาน 7. เป็นผู้รักความก้าวหน้า ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 8. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สถ…บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือสำรวจยี่ห้อชั้นนำของโลก รวมไปถึงเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบสามมิติ และระบบการจัดเก็บข้อมูล GeoSpatial เนื่องจาก เราเป็นผู้ให้บริการทางด้านเครื่องมือสำรวจมากกว่าผู้ขายเครื่องมือสำรวจเสมอมา ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจในการใช้บริการของเราเหมือนเป็นคู่ค้าในเส้นทางธุรกิจของท่าน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป มาเป็นเ…

11 August 2018 | 7:22 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

Comments